Royal Liner Wrocław Royal Liner Wrocław

site menu Royal Liner pl
Makijaż permanentny Wrocław

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

z dnia 19 lipca 2018 r.

Szanowny Klienci,

Strona internetowa www.Royal-Liner.com („Strona”) jest dostarczana przez PAM ROYAL LINER z siedzibą we Wrocławiu, ul. Biskupia 2/2, 50-148 Wrocław („ROYAL LINER”) jako usługa dla swoich klientów, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej na Stronie. PAM ROYAL LINER zobowiązuje się do ochrony prywatności Klientów i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich istotnych informacji przekazanych PAM ROYAL LINER. Wszelkie dane osobowe Klientów zebrane przez PAM ROYAL LINER zostaną wykorzystane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.  2016.922) ze zmianami oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych lub zebranych przez PAM ROYAL LINER jest PAM ROYAL LINER.

Niniejsza polityka dotyczy informacji zbieranych przez PAM ROYAL LINER:

  • poprzez Stronę;
  • poprzez e-mail, sms  lub inną korespondencję elektroniczną pomiędzy Klientem a Stroną;
  • poprzez mobilne i komputerowe aplikacje pobierane ze Strony, które tworzą system interakcji Klienta ze Stroną niebazujący na przeglądarkach internetowych;
  • w związku z interakcją Klienta z materiałami reklamowymi i aplikacjami, znajdującymi się na stronach internetowych osób trzecich lub w ramach świadczonych przez te osoby usług, pod warunkiem, że te aplikacje lub materiały reklamowe zawierają link do niniejszej polityki.

Polityka nie znajduje zastosowania do informacji zebranych przez:

  • PAM ROYAL LINER w trybie offline lub poprzez jakiekolwiek inne środki, w tym inne strony internetowe obsługiwane przez PAM ROYAL LINER lub osoby trzecie (w tym spółki zależne lub powiązane z PAM ROYAL LINER); albo
  • jakiekolwiek osoby trzecie (w tym spółki zależne lub powiązane z PAM ROYAL LINER), w szczególności poprzez aplikację lub zawartość (w tym marketingową) dostępną na lub poprzez Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką, celem zrozumienia polityk i praktyk stosowanych przez PAM ROYAL LINER w odniesieniu do informacji dotyczących Klienta, w tym danych osobowych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na polityki i praktyki stosowane przez PAM ROYAL LINER powinien niezwłocznie opuścić Stronę. Z chwilą wejścia lub korzystania ze Strony Klient wyraża zgodę na niniejsza politykę prywatności. Zgodnie z paragrafem 10 poniżej, niniejszej polityka może zostać w każdej chwili zmieniona przez PAM ROYAL LINER. Dalsze korzystanie przez Klienta ze Strony po zmianie polityki przez PAM ROYAL LINER stanowi zgodę na wprowadzone zmiany, w związku z czym prosimy o okresowe sprawdzanie treści polityki.

LEASING to najlepsza dla firm metoda płatności w naszym sklepie.
Porozmawiajmy

Kontakt z Nami

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone ROYAL LINER Polska Akademia Mikropigmentacji | Projekty stron Wrocław - stripes-design.pl - wdrożenia wordpress - webscene.pl

menu Royal Liner